Ингредиент– ингредиент, (күрделі қосындылардың немесе қоспаның бөлшегі)