Индекс размера правого желудочка– оң қарынша өлшемінің көрсеткіші