Интеллект– зия, интеллект, парасаттылық, ақылдылық