Интерорецептивные рефлексы– ішкі ағзадан қабылдағыш (интерорецепторлық) рефлекстер